Welke kosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs?

Naast de maandelijkse huur betaal je je eigen verbruik van nutsvoorzieningen (water, electriciteit, verwarming) en jouw deel van het gemeenschappelijke verbruik aan water, electriciteit en verwarming. 

Alle andere kosten zoals verzekeringen, internet, reiniging gemeenschappelijke delen (keuken, douches, gangen), vuilniszakken, veiligheidsinspecties, jaarlijkse reiniging van de ramen,.... zitten vervat in de huurprijs. De huurprijs wordt voor 12 maanden aangerekend jaarlijks startend op 15 september.