Stel dat ik mijn studies vroegtijdig stopzet, wat dan met het huurcontract?

Het huurcontract blijft 12 maanden lopen, maar je kan jouw kamer wel onderverhuren volgens de regels van KULeuven.

Meer informatie kan je vinden via: https://www.kuleuven.be/studen...